Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Новина»

Новела «Новина» — один з найха­
рактерніших зразків соціально-пси­
хологічної новели.
Тема твору — вбивство батьком
своєї дитини. Твір написано на основі
реальних подій. У сусідньому з Русо-
вим селі сталося жахливе: чоловік-
вдівець утопив меншу дочку, не маю­
чи змоги прогодувати двох малоліт­
ніх дівчат. Ц я новина облетіла
навколишні села. Письменник побував
там, розмовляв зі старшою дівчин­
ою Ґандзею, яка вмовила батька не
губити її. Саме від неї В. Стефаник і
Дізнався про страхітливі події, які
незабаром відтворив у новелі.
Головна увага в творі зосереджена
На психологічному вмотивуванні дій
Риця Летючого. Твір розпочинаєть-
Ся 3 розв’язки — повідомляється
страшна новина про дітовбивство.
Для автора було головним вмотиву­
вати злочин батька. Сюжет новели
оснований на показі тих змін, що
відбувалися в психіці селянина.
При зіставленні реальних подій з
їх художнім осмисленням стає поміт­
ною глибина художнього узагальнен­
ня конкретних фактів. Письменник
пояснює трагедію нестерпним голод­
ним існуванням нещасного чоловіка.
Та найголовніше — це показ мораль­
них страждань бідняка, котрий не
зміг відкинути нав’язливу ідею про
мертвих дітей і скоїв злочин.
Фінал твору глибоко емоційний. Уве­
чері батько виходить з дочками надвір.
«Довгий огненний пас» пік у серце й
голову, камінь давив на груди, він
«скреготав зубами, аж гомін лугом роз­
ходився» . Меншу дівчинку він кинув у
річку, а старшу, Ґандзуню, відпустив,
ще й бучок дав у руки, щоб могла відби­
тися від собак. Порадив їй батько най­
нятися до людей за няньку, а сам пішов
до міста заявити про злочин, вчинений
з любові до людей, які страждали.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.