Новий довідник: Українська мова. Українська література

Літературний процес першої половини XX ст.

Наприкінці першого – на початку
другого десятиріччя XX ст. в україн­
ській літературі відбувається зміна
літературних поколінь, пов’язана з
відходом із життя класиків — М. Ко­
цюбинського, Лесі Українки, І. Фран­
ка та еміграцією С. Черкасенка,
О. Олеся, М. Вороного, В. Винничен­
ка. Досвід, набутий у результаті мо­
дерністських пошуків останнього
десятиріччя, творчо використала нова
генерація письменників — митці
20-х рр. XX ст.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.