Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творчий доробок письменників, які прийшли в українську літературу в 70 -х рр. XX ст.

Цей період характеризується стаг­
нацією в культурі, обмеженням сво­
боди слова й свободи творчості. Проте
взірцем і прикладом для письмен­
ників сімдесятих років стали твор­
чі постаті «шістдесятників», з вуст
яких уперше після тривалого мов­
чання повноголосо пролунали кос­
мічні теми й національні — рівнове­
ликі в сприйнятті кожного українця.
Проте суспільний «застій» штучно
обмежив коло творчих шукань літе­
ратурної молоді.
Набуток письменників 70-х рр.
XX ст. засвідчує епохальність підня­
тих тем і своєрідність їх реалізації.
Світовідчуття митців різниться, але
спільним є намагання трансформува­
ти болі й проблеми сучасності в
національному руслі, підкреслити
належність до української нації і по­
казати, що багато з тих бід, які ви­
никли сьогодні, пов’язані з нашим
808
минулим. їх можна розв’язати, стве­
рджують письменники, тільки ос­
мисливши, хто ми є на землі і який
родовід успадковуємо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.