Новий довідник: Українська мова. Українська література

Наталя Околітенко нар. 1939 року

Народилася 1939 року в Києві.
Навчалася в Київському університеті
імені Т. Шевченка. Перша книга —
«Інтеграл Піфагора» (1967). Пізніше
— «Сніжні ягоди», «Велика річка»,
«Місяць активного сонця», «Найко-
ротша ніч року», «Казка про синього
птаха», «Годинник життя», «На
єдиній дорозі», «Базальтові остро­
ви», «Таємниця Пентагіри», «Крок
вікінга», «Запах острова».
У своїй поезії письменниця утвер­
джує людяну й високоморальну основу
в кожному своєму героєві, тобто, при­
щеплює ці ж риси й своїм читачам.
«Як щедро всього даровано людині
на цій землі, — стверджує письмен­
ниця. — Так щедро, що, навіть втра­
тивши багато, бідним усе одно не бу­
деш… Як небагато треба людині для
щастя… і як небагато, щоб зіпсувати
його».
Улюблений напрямок творів —
фантастика («Тутті», «Дядькові
спадкоємці», «Кінець світу», «Міхай
— одиниця радості»).
«Кінець світу», на думку О. Сло-
ньовської, — один з найкращих і
найактуальніших за постановкою го­
ловної проблеми творів не тільки На­
талі Околітенко, а взагалі українсь­
кої фантастики. У ньому окреслено
трагічну ситуацію, у якій сьогодні
опинилося населення Землі: винищу­
ючи ліси, забруднюючи річки, нища­
чи останні осередки духовності, воно
невпинно прямує до свого страшного
кінця.
Будуючи свій твір, авторка не
відходить від пророцтв Біблії, а зоб­
ражує кінець світу — приліт комети
у власному трактуванні. Людство по­
кидає приречену Землю, слабкі ж і
хворі, ті, хто не має шансу покинути
планету, підлягають знищенню. Так
в оповіданні постає актуальна проб­
лема сучасності — евтаяазія, «доб­
ровільна смерть», яку в деяких кра­
їнах людина може обрати, щоб
припинити свої фізичні страждання.
Головна героїня оповідання не мо­
же змиритися з тим, що, знову гроші
визначають, кому — жити, а кому —
померти. Тому вона приймає рішен-
________________________Нова література
811
І
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ня залишитися. Насправді зловісна
комета виявилася тільки випробу­
ванням землян на гуманне ставлення
один до одного. Усі жорстокі, егоїс­
тичні натури кинулися рятувати се­
бе, — і добровільно вибралися у дале­
кий космос. Невідомо, чи отримали
вони шанс там урятуватися. А ось на
тих, хто з благородних міркувань за­
лишився на старій планеті, комета
вплинула позитивно: стали здорови­
ми недужі, взагалі закінчилися всі
страждання. Почалася нова ера щас­
ливих людей — за Біблією, праведни­
ки успадкували Землю.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.