Новий довідник: Українська мова. Українська література

Оксана Пахльовська нар. 1956 року

Народилася 1956 року в Києві.
Закінчила Московський державний
університет імені М. Ломоносова.
Доктор філологічних наук, професор.
Перша книжка — «Долина
храмів» (1988). Історична тематика
— ареал зацікавлень поетеси. У ї ї
руслі логічно звучить мотив життя і
смерті. Це накладається на основне
тло оповіді — це завжди Україна або
спогади, думки авторки про рідну
землю.
У своїй творчості поетеса з
внутрішнім щемом торкається проб­
леми чорнобильської трагедії, і заз­
начає, що це лихо стало можливим
через те, що людина не усвідомлює
себе відповідальною за ту землю, на
якій живе.
У творчості О. Пахльовської часто
звучить екологічна тема. Для її розк­
риття авторка використовує біблійні
образи й ремінісценції.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.