Новий довідник: Українська мова. Українська література

Любов Пономаренко нар. 1955 року

Народилася 1955 року на Чернігів­
щині. Закінчила Ніжинський педа­
гогічний інститут, учителювала.
Літературну творчість почала як пое­
теса. За порадою Володимира Дрозда
взялася за «малу» прозу. Першу
ж добірку коротких епічних тво­
рів відзначив журнал «Дніпро». У
1984 році побачила світ збірка
оповідань та повістей «Тільки світу».
Згодом публікації з’явилися у вітчиз­
няних часописах.
У оповіданні «Твоя товаришка ли­
сиця», яке, на перший погляд, |
сприймається як дитяче, постають
далеко не дитячі проблеми буття лю­
дини у сучасному світі. М ати шко­
ляра Марка — бандуристка. Та мис­
тецтво сьогодні не актуальне, сім’я
живе за межею бідності. Постаріла й
хвора жінка не може знайти роботу,
щоб прогодувати родину. Тому для
неї відкривається тільки одна дорога
— на паперть, жебракувати. Так
своєрідно розв’язано проблему «ма­
ленької людини» на сучасному етапі
розвитку українського суспільства.
Моральні страждання сина, який ба­
чить безвихідь ситуації, посилює
бездушне ставлення оточення до
проблем конкретної людини, нерозу­
міння й небажання допомогти йому.
Антитезою до людської жорстокос­
ті постає музика, пісня: «У мами ни­
зький сріблястий голос, і коли вона
бере перші ноти, по тілу пробігає
дрож, здається, той голос піднімає те­
бе, як піщинку, й несе в чужі світи».
Саме бандура постає духовним
символом життя бандуристки, яка
асоціюється в оповіданні з рудою ли­
сицею на комірі її старенького пальта.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.