Новий довідник: Українська мова. Українська література

Етапи визначення розміру вірша

1. Роботу починаємо з того, що роз­
ставляємо наголоси і складаємо
схему рядків вірша.
2. Визначаємо закономірності чергу­
вання наголошених і ненаголоше-
них складів.
3. Поділяємо на стопи:
Це було у тому місті,
— w — w — w — w
Що саме його наймення
— w — w — w — W
Болем серце нам стискає,
— w — w — w — w
Ніби пісня журавлина.
— w — www — w
М. Рильський.
Бачимо: двоскладова стопа з наго­
лосом на першому складі — хорей.
842
Літературознавство
Висновок: вірш М. Рильського на­
писаний чотиристопним хореєм.
Затінок, сутінок, день золотий.
— — чу к; —
Плачуть і моляться білі троянди.
— ^ ^
Може це я, або хто, або ти
— ^ — к; ^ ^ —
Ось там сидить у куточку веранди.
— к; — ^7 — к;
Л. Костенко.
Це тристопний дактиль.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.