М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Зародження порівняльно-історичного мовознавства

Поступове накопичення протягом XVI—XVIII ст.
багатого фактичного матеріалу різноманітних мов
створило передумови для пошуків нових методів
лінгвістичних досліджень. У мовознавстві
утверджуються принципи порівняння мов й історичного під-
Історія мовознавства
ходу до їх вивчення, що зумовило виникнення нової
наукової парадигми — порівняльно-історичного
мовознавства.
Порівняльно-історичне мовознавство — один з основних
напрямів лінгвістики, головною метою якого є вивчення споріднених мов
з допомогою порівняльно-історичного методу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.