М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Структуралізм і генеративізм

Для мовознавства, як і для будь-якої науки,
характерні постійний пошук, переосмислення й
переоцінка набутих знань, опрацювання нових підходів до
вивчення об’єкта. Мовознавців XX ст. не задовольняло
принципове зведення їхніми попередниками
теоретичних проблем до вивчення мовних процесів і мовних
змін, внаслідок чого поза увагою опинилися такі
важливі питання, як вивчення самої структури мови і
характеру її функціонування. Цим викликана поява в
20-ті роки XX ст. нового мовознавчого напряму —
структуралізму, а згодом — генеративізму.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.