М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Мовознавство в СРСР

Мовознавство в СРСР пройшло складний шлях.
Ідеологічний прес і штучно створена ізоляція вчених
від світового наукового співтовариства негативно
позначилися на стані лінгвістичної науки. Ідеї
зарубіжного мовознавства (структуралізм, неогумбольдтіанство
тощо) не отримали поширення. Переважна більшість
учених дотримувалася старих, передусім
молодограматичних, поглядів. Марризм, який тривалий час посідав
монопольне становище, завдав великої шкоди розвитку
мовознавчої науки. Водночас чимало радянських
учених висунули оригінальні ідеї, які випереджали
зарубіжну лінгвістику.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.