М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Теорія мови. Знакова природа мови

Хоча теорія знакової природи мови бере початок в
ученні стоїків (IV ст. до н. є.) і пройшла довгий шлях
у своєму розвитку (концепції Арістотеля, граматики
Пор-Рояля, В. Гумбольдта, Е. Кассірера, Ч. Пірса, Р. Кар-
напа, Ч. Морріса, Ч. Огдена, А. Річардса, А. Гардинера,
К. Бюлера, Ф. де Соссюра та ін.), ставши предметом
особливої лінгвістичної дисципліни — лінгвосеміоти-
ки, однак і досі дискусійними є багато питань, серед
яких питання про структуру мовного знака та знакові
одиниці мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.