М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Мова і мовлення

Проблему мови і мовлення вважають однією з
найважливіших і найскладніших у сучасному
теоретичному мовознавстві. Дихотомія «мова — мовлення» є чи
не найважливішим досягненням лінгвістики XX ст.
Хоча нині необхідність розрізнення мови і мовлення
визнає переважна більшість мовознавців, однак
трактування цих понять і критеріїв їх розмежування
вченими різне.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.