М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Структура мови

Мова не є простим нагромадженням її одиниць —
фонем, морфем, лексем, конструкцій. Це складний,
багатоплановий механізм, який має свою внутрішню
організацію — структуру. Поняття структури мови
введене в науку вченими Празької лінгвістичної
школи. Згодом воно отримало своєрідну інтерпретацію в
глосематиці, де зв’язки і відношення всередині мови
абстрагувалися від її елементів. У сучасному
мовознавстві в термін структура мови нерідко вкладають
різний зміст. Інколи його вживають як синонім
терміна система мови, хоча більшість мовознавців ці
терміни диференціюють.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.