М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Граматична система мови

Граматична система мови — це частина організації
мови, представлена в її граматичних одиницях,
граматичних формах і граматичних категоріях. Граматична
будова мови як система — це єдність абстрактних
граматичних значень і їх формальних виражень, які
становлять ту основу, без якої мова не функціонує.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.