М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Морфологічний рівень

Граматична система мови складається з двох
рівнів — морфологічного і синтаксичного.
Морфологічний рівень — це система механізмів мови, яка
забезпечує побудову словоформ та їх розуміння. Морфологія
як наука вивчає структуру значеннєвих одиниць мови,
які за протяжністю не перевищують синтагматичного
слова, тобто словоформи. Спрямованість морфології на
передачу значень саме некореневими морфемами
відрізняє морфологію від лексикології, яка вивчає
значення коренів і цілих слів.
Традиційне членування граматики на морфологію,
тобто граматику слова, і синтаксис, або граматику
речення, не є універсальним. Якщо в синтетичних мовах
морфологія є дуже важливою, то в аналітичних мовах
вона переходить на задній план, а в так званих
«аморфних» мовах її вартість нульова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.