М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Лексико-семантична система мови

Лексико-семантична система — одна з
найскладніших мовних систем, що зумовлено багатовимірністю її
структури, неоднорідністю її одиниць,
різноманітністю відображених у них відношень і відкритістю для
постійного поповнення новими одиницями (словами та
значеннями). Своєрідність її також в тому, що вона на
відміну від інших мовних систем (фонологічної і
граматичної) безпосередньо пов’язана з об’єктивною
дійсністю, віддзеркаленням якої вона є. Усе це утруднює її
вивчення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.