М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Проміжні рівні мови

Основні рівні мови — фонологічний, морфологічний,
лексико-семантичний і синтаксичний — не існують
ізольовано один від одного. Вони взаємодіють, унаслідок
чого на їх стику виникають проміжні рівні —
морфонологічний, словотвірний і фразеологічний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.