М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Мова і суспільство

Проблема «мова і суспільство» належить до однієї з
найскладніших у загальному мовознавстві, що значною
мірою зумовлено її багатоаспектністю.
Найважливішими питаннями цієї проблеми є: а) соціальна
природа мови; б) соціальна зумовленість мовних явищ; в)
залежність стану мови від стану суспільства; г) соціальні
спільноти людей і соціальні типи мов; ґ) можливість
свідомого впливу суспільства на мову; д)
взаємовідношення мов у багатомовному суспільстві; є) залежність
суспільства від мови; є) мова і суспільно-технічний
прогрес та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.