М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Методологія мовознавства. Методи дослідження мови

Однією з ключових проблем загального
мовознавства є проблема методології1, тобто методів дослідження
мови. Відомо, що будь-яка галузь людського пізнання
повинна мати поряд з об’єктом і предметом вивчення
певні дослідницькі методи. Лінгвістика протягом
історії свого розвитку створила власні (спеціальні)
методи. Як правило, зміна наукової парадигми
супроводжується відкриттям нового методу дослідження.
Кожен метод виділяє той аспект мови як об’єкта
дослідження, який визначається найважливішим у цій
теорії мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.