Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

«ЗГОДИ НА ЦЕ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НЕМАЄ»

Мирослав МАРИНОВИЧ, віце-ректор УКУ, колишній по­літв’язень:

—  Щодо презентації на виставці в Москві українських ре­ліктів доби Київської Русі без зазначення того, що вони нале­жать нам, то мені складно коментувати це. Я не дуже добре орієнтуюся в міждержавних та європейських угодах про ви­користання історичних цінностей. І в мистецькому музеї Лон­дона виставлено грецькі скульптури, які, по суті, належать Греції, але експонуються в різних країнах. Тут можна диску­тувати, чому не згадано Україну, чому знову Росія привлас­нює собі чужу історію… Це вже тема російської історіографії.

Та я обурений бездіяльністю української влади, яка не за­безпечила бодай якоїсь мінімальної законності й публічності в розгляді питання будівництва фактично на руїнах Десятин­ної церкви нового храму… Переконаний, що згоди на це укра­їнського населення немає. І не може бути! Це — історичне міс­це й реліктові пам’ятки, вони дуже дорогі для всієї України. Я висловлюю свій громадянський протест проти того, що Мос­ковський патріархат повністю засліплений своєю ідеєю збуду­вати в Україні «Русский мир» і для цього йому потрібно «застолбить участок», тобто «застолбить» усі історичні майдан­чики, пов’язані з Київською Руссю та її спадщиною. Тепер ро­зумію, що вже багато руйнацій буде зроблено на тому місці. Та все ж закликаю київську владу, українську владу та Пре­зидента негайно втрутитися в ситуацію!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.