Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

ПОХІД НА СХІД І ПІДКОРЕННЯ ХАЗАРІЇ

Свої військові походи Святослав розпочав 964 року в схід­ному напрямку, де його батько князь Ігор здобував славу. Його зобов’язували до боротьби життєві потреби Київської держави. На схід від України-Русі землі навколо Дону й По­волжя перебували під владою Хазарського каганату. Ще за часів Олега та Ігоря українські племена звільнилися від ха­зарського впливу, але далі на схід хазари контролювали всю торгівлю. Тому Святослав вирішив завершити справу своїх попередників, ліквідувати цю могутню торгову силу й відкри­ти східні торгові шляхи для українського купецтва. Почавши 964 року похід на в’ятичів, які мешкали біля витоків Оки й платили данину хазарам, Святослав звільнив їх від довголіт­ньої неволі. Потім пішов до середньої Волги, де була держава так званих срібних болгарів (волзькі болгари), через терито­рію яких ішло торгове срібло з Уралу. Узявши штурмом їхню столицю Болгар (недалеко від Казані), Святослав заволодів не лише багатим торговим центром, але й важливим центром торгівлі невільниками. Потім Святослав пішов на саму Хаза- рію зі столицею Ітіль у гирлі Волги (в околицях Астрахані). Спочатку йому трапилася фортеця Саркел або Біла Огорожа, побудована раніше греками на замовлення хазар для протидії походам з України-Русі. Узявши місто Саркел, Святослав ру­шив до столиці, де зосередилася головна торгівля арабськими й персидськими виробами. Підкоривши 965 року столицю ха­зар Ітіль, Святослав не залишив у ній каменя на камені, при­пинивши, по-суті, існування самого Хазарського каганату.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.