Лексикон загального та порівняльного літературознавства

БАЛКАНІЗМИ

БАЛКАНІЗМИ – спільні специфічн*’
особливості фонетики, лексики, морфології
(втрата інфінітива, втрата відмінювання, розвиток
постпозитивного артикля) в мовах народів балкан.
мов. союзу, до складу якого входять індо-європ.
аапекоспоріднені мови: грец., албан., рум., шо
є роман., та три слов’ян.: болг., серб., македонська,
навіть певною мірою, неспоріднена тур. мова.
Постання Б. спричинено мов. конвергенцією та
інтерференцією внаслідок багатовікового
спільного перебування в державних межах Рим.,
Візант., Османської імперій.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.