Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ДУХОВНО ІСТОРИЧНА ШКОЛА

ДУХОВНО ІСТОРИЧНА ШКОЛА (нім.
Geistesgeschichte Schule) — методологія, шо
розвинулася в естетиці, літ-знавстві та мист-
вознавстві Німеччини після 1-ї світ, війни. Філос.
й естет. її засновки були визначені у теорії нім.
філософа Вільгельма Дільтея (1833-1911), у т.зв.
“філософії життя”. При цьому філос. методом
визнавалося “безпосереднє переживання
суб’єкта”, яке протиставлялося природничим та
суеп наукам. Філософ вважав, шо пізнати ідейний
та емоційний світ певної доби можна лише за
допомогою “історії духу”, “істо. усвідомлення
через почуття”, шо л-ра та мист-во глибше
виражають життя, ніж наук, пізнання.
Поет, уяву та переживання художника
Дільтей вважав основами худож. творчості. Він
твердив, що “поет, техніка” певного часу та наш
мають єдиний універсальний характер, вбачав
подібність процесів естет, осягнення дійсності,
створення худож. тв. й характеру насолоди у
сприйнятті його реципієнтом. Спорідненість цих
трьох первнів естет, процесу встановлюється, за
Дільтеєм, через психічні асоціації. Важливим є
не те, шо втілив митець, а те, що він пережив у
момент творення. Його читач (глядач),
реконструюючи акт творчості, підносить себе до
його стану і осягає задум митця. При цьому є
можливим домислювання й фантазія.
З 30-х років Д.-і.ш. досягає в нім літ-знавстві
провідного становиша і розвивається у двох
різновидах: “історії ідей” Р.Унгера й Г.Корффа,
які йшли за теорією Дільтея, та символічного
напряму Ф. Гундольфа (1880-1931), який
великою мірою спирався на вчення Ф.Ніцше та
А.Бергсона. Перший напрям розглядав л-ру як
вираження філософії ідей (трагізму, свободи,
необхідності) та прагнув відшукати її міфол.
коріння. За оцінкою угор. літ-знавия Б.Хорвата,
у цьому напрямі був відсутній містичний “культ
героїв” і у вивченні “духу часу” та “стилю” було
помітне прагнення до історичності та худож.
реальності. Гундольф основним завданням літ-
знавсгва вважав виявлення певних сил в особі і
творчості митця, виділення з усіх течій епохи
“єдиного образу” й “сильного художника” —
символа й міфу часу. Ідеал траг. чи героїчно
піднесеної “вічної людини” він знаходить в
античності. У наступних епохах Гундольф вказує
на п’ятьох символічних прототипів: Й.-В.Гьоте,
Й.К.Гьольдерліна, С.Ґеорге, Наполеона та Нішіїе.
Антиподом цього типу автор називає прогрес,
який породжує невдоволеність та “душу, шо
бореться” — брехливий ідеал сучасності.
Гундольф заперечував необхідність вивчення іст,-
культ. особливостей епохи, біографічний та іст,-
філол. підхід розумів як “переддень науки”. Він
вимагав інтуїтивно-містичного вживання у
психол. та духов, світ письменника та його героя.
За допомогою такого вживання лише й можна
сформулювати неповторний закон творчості
даного письменника, що визначає його стиль. У
характеристиках письменників та цілих духов, і
худож. напрямів Гундольф стверджував повну
незалежність поета, його “твор. духу” від іст. і
сой. умов. Символічний напрям Д.-і.ш. має внугр.
зв’язок з порівн. літ-знавством, бо виділення з
різних течій епохи “єдиного образу” та “сильного
художника’’ вимагало від дослідника порівн.
аналізу літ. явиш.
За межами Німеччини Д.-і.ш. не мала
значного розвитку в літ-знавстві. Властивий для
неї портретно-метафізичний метод поширився у
романізованих біографіях німеиькомов. письмен­
ників Е./Іюдвіга (“Шліман”, “Наполеон”, “Гете”)
і С.Цвейга (“Лікування духом” про З.Фройда,
“Нішне” та ін.).
У 1840-х рр., значно раніше ніж виникла Д.-
і.ш., ло подібних поглядів прийшов укр. історик,
фольклорист і літ. критик М.Костомаров. Він
прагнув довести, шо життя природи та “морально­
духов. природа” людини є формами виявлення
життєдіяльності єдиного духу як першооснови
буття: “Усвідомлення духовного в тілесному і
складає основу всього прекрасного у мист-ві”. У
самобутньому укр. худож. мисленні Костомаров
відзначав вічний дух демократизму, релігійність,
примат ідеального над матеріальним.
У суч. науці можна відзначити певний зв’язок
між Д.-і.ш. і працями Ґ.Гачева про нац. образи
світу.
Микола Нефьоаов

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.