Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЕКЗОТИЗМИ

ЕКЗОТИЗМИ (від грец. exotikos — чужий,
чужоземний) — слово або словосполучення, шо
вжите в худож. тв. для створення couleur locale
(місцевого колориту). Переважно йдеться про
використання варваризм ів, зокрема
антропонімів і топонімів. Термін Е. можна
поширити й на мов. засоби, які відображують
особливості природи й життя субнац.
географічних регіонів (тут у функції Е. можуть
бути діалектизми). Передавання Е. є складною
перекладацькою проблемою. Адже те, шо в
иершотв. функціонально слугує Е., в перекладі
може таким не бути. Навпаки неекзотичне в
першотв. може сприйматися реципієнтом
перекладу як Е.
Анатолій В о л к о в

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.