Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЕМІГРАНТСЬКІ ПІСНІ

ЕМІГРАНТСЬКІ ПІСНІ — ліро-епіч. пісні
сусп.-побутового циклу, тематично пов’язані із
еміграцією селян-заробітчан кін. XIX — поч. XX
ст. Виникають внаслідок першої хвилі еміграції
селян Галичини, Буковини, Закарпаття, Волині,
а також поль. селян до Америки. Відповідні за
тематикою пісні існують у поль., словац. та чес.
фольклорі Напр., пісні “А боже мій із тов
Гамериков” чи “Як я йшов з Америки додому”
мають варіанти у словаків. Е.п. переважно
складені в стилі довгих епіч. хронік: “Ой Канадо,
Канадочко”, “Канада є розширена”, “Як ішов я з
Гамерики до краю” або коломийок:
Ой хто хоче ф ош і мати, най іде за море,
Там вій зразу розізнае, яке то є горе
Доля трудової еміграції знайшла
відображення в слов’ян, л-рах кін. XIX — поч.
XX ст. Це новели В.Стефаника “Камінний
хрест”, “Синя книжечка”, В.Короленка “Без
язика”, Г.Сенкевича “На злам карку”, вірш,
епопея М.Конопницької “Пан Бальцер у
Бразилії”, повість К.Чапека “Гордубал”,
О.Аппельфельда “Катерина” та ін.
Наталя Лихоманова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.