Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЖАНРОВА МАТРИЦЯ

ЖАНРОВА МАТРИЦЯ — структурний
інваріант жанру, генетично зумовлений
комплекс найбільш усталених ознак, то
залишаються атрибутивними впродовж усього іст.
життя жанру.
Утворення Ж.м. можна вважати
завершальним наслідком еволюційного
становлення жанру, отже, початком його іст.
функціонування. Тому поняття Ж,м. дозволяє
усвідомити умовну межу між двома основними
фазами існування жанру як такого.
Ж.м. є внугр. нормою кожного з жанрів, вона
зумовлює їх доцентрову стабільність, і тому її
значення як власної пам’яті жанру полягає в
необхідності, так би мовити, постійного зворотного
самоусвідомлення жанру в процесі його розвитку,
діахронічної модифікації. Зокрема. Ж.м. як
момент відліку визначає характер і ступінь жанр.
наслідування. Найвиразніше Ж.м, виявляє себе
в жанр, стилізації, особливо, пародійній, завдяки
властивій пародії гіперболізації унормованих
ознак того чи ін. жанру. Так само не тільки не
спричиняє руйнації Ж.м.. але. навпаки, актуалізує
її значення започаткований романтизмом іст.
зумовлений процес модернізації жанру як такого.
І Іей процес засвідчив іст. відносність теми і.
навпаки, глибоку атрибутивність жанрової мо­
дальності як матричної ознаки жанру. Напр..
внаслідок тематичного травестування т.зв.
псевдокласичної оди жанр, пафос високого
стверджування життєвих реалій стає по суті
останньою визначальною характеристикою оли як
такої,
Змістовність Ж.м. дає підставу для теор.
розрізнення її віл жанрового канону, який
спричинюється іст. традииіоналізаиієїо будь-якого
жанру, Його структурних ознак, хоча обидва вони
зумовлюють жанр, очікування під час сприйняття
худож твору.
З виключною виразністю Ж.м. ви яел яє себе
в тих жанрах, жива історія яких стала надбанням
давноминулого часу, і тому всім канонічним жанр,
ознакам надається статус Ж.м. Це стосується
перш за все фольклор, жанрів з їх застиглими
етил, формулами” (О.Веселовський). постійними
епітетами, сюжетним алгоритмом,
композиційними прийомами (жанр, зачин,
паралелізм, триступенева Градація тошо).
Борне Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.