Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (лат. —
тлумачення), тлумачення літ. тв., своєрідне
розуміння і розкриття його змісту і форми. І. — це
переоформлення худож. змісту тв. шляхом його
викладу засобами і мовами ін. видів мист-ва або
мовою науки. Т. ч., худож. літ. тв. може
інтерпретуватися в худож. мовах малярства,
графіки, театру, кіно, музики і т.п., а також
понятійно-логічною мовою науки — в літ. критиці
та літ-знавстві. І. відіграє важливу роль в худож.
творчості при переосмислюванні та засвоєнні
досвіду духов, культури минулого. В фольклорі
— це трансформація усних текстів і творення
варіантів, у л-рі — використання легенд і міфів,
переробка і переклади текстів в давн. та сер-
віч. л-рі, наслідування, запозичення,
стилізація, пародія. І. притиманна творчості
декаламаторів, акторів, співаків, танцюристів,
музикантів тощо. При кожному переосмисленні
тв. класики мовою театру і кіно можуть
спостерігатися крайнощі у відтворенні і
становленні їх змісту. Оновлений зміст літ. тв.,
напр., мовою кіно, все-таки передбачає
збереження тих основних рис класики, які
свідчать про відтворення змісту того тексту, який
лежить в основі І. Навпаки, буквальне
відтворення тексту, не може бути виправданим у
твор. процесі. При І. встановлюється вторинне
авторство (опери М.Глінки “Руслан і Людмила”,
П.Чайковського “Пікова дама”, “Мазепа”, Ж.Бізе
“Кармен”, М.Лисенка “Тарас Бульба”, ілюстрації
Г.Доре до Біблії, “Гарґантюа і Пантагрюеля”,
“Дон Кіхота”, “Мюнхгаузена”, М.Врубеля до
лєрмонтовського “Демона”, Й.Лади до “Пригод
бравого вояка Швейка”, І.Білібіна до нар. казок,
В.Васнецова до билин, І.Глазунова до творів
Ф.Достосвського і т.п.). В л-рі таке авторство
можна визнати в становленні традиційних
сюжетів. Багаторазове використання різними
письменниками одного і того ж сюжету приводить
до значної переробки його ідейного змісту, змін
жанр, втілення, системи образів тошо (напр.,
звернення Платона, Ф .Бекона, Л.Рейснер,
В.Незвала і тошо до сюжету про Атлантиду).
І. — це форма засвоєння, переосмислення та
збагачення традиції худож. досвіду людської
цивілізації, пе вияв глибинного і невичерпного
змісту клас, тв., їх вічного буття.
Див. Інтерсеміотика
Іг ор Зв ар н ч

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.