Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КВАЛІТАТИВНЕ (ЯКІСНЕ) ВІРШУ­ВАННЯ

КВАЛІТАТИВНЕ (ЯКІСНЕ) ВІРШ У­
ВАННЯ — тип віршування, у якому основою
ритмотворення є розрізнення складів за ознакою
якості складствірного голосного звуку, тобто його
наголошеності-ненаголошеності: в силабо-тоніці
таке розрізнення буде врегульованим, в тонші —
неврегульованим.
Протилежне квантитативному в ірш у­
ванню.
Б ори с Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.