Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ — один з методів,
який широко застосовується в різних галузях науки.
В літ-знавстві К.а. використовується як допоміжний
і взаємопов’язаний з літ. аналізом худож. матеріалу.
К.а. найшов своє місце у вивченні питань
віршування. В роботах С.Боброва, М.П.Гаспа-
рова, А .Н .Колмогорова, В.С.Коробейнікова,
В.Н.Ніконової та ін. розпрацьована методика
кількісного вивчення худож. тв.
К.а. передбачає сукупність прийомів та
процедур. Для ефективного використання К.а.
потрібно враховувати ступінь формалізованості
ознаки, здатність її до числової обробки та повний
перелік, шо вивчазться матеріалу, (див. вибірка).
Нова кількісна інформація досягається завдяки
одному або, частіше всього, багат. худож. тв.
Числова система худож. матеріалу може
класифікуватись на окремі групи або родові
спільності. Кожна родова спільність характе­
ризується якісними та кількісними показниками.
Якісні ознаки числовоїсистеми розподіляються на
змістовні та формально-об’ємні. Якісна ознака
змісту конкретизується ідейно-худож. особли­
востями кожного конкретного тв. та відображає
саме заг. в одиничному. Подібність основних
особливостей ідейно-худож. змісту поодиноких тв.
визначає найхарактернішу, спільну для всіх якісну
ознаку. Вона є часткою кожного конкретно-
одиничного та, узагальнюючись, характеризує
змістовну особливість род ов ої спільності.
Формально-об’ємні ознаки вираховуються при
вивченні форми худож. тв. Такими ознаками
можуть бути рима, ритм, тропи, жанр, сюжет та
ін. (напр., кількісне вивчення рим в поет, системі
митця або кількісний аналіз трад. сюжетів у нац. л-
рі XIX ст. та ін.).
Спільна якісна ознака репрезентує собою
основні властивості числової системи. Взаємозв’я­
зок якісних ознак з кількісними показниками вказує
на питому вагу та значення цих ознак родової
спільності в числовій системі худож. матеріалу.
Микола Ярмистий

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.