Лексикон загального та порівняльного літературознавства

МАНАСЧІ

М А Н А С Ч І — виконавець славетного
героїчного епосу — нар. скарбу киргизів —
“Манаса” (з сер. XIX ст., починаючи з перших
записів казах, вченого-просвітителя Чокана
Валіханова та рос. тюрколога акад. В.Радлова.
письмово зафіксовано 48 варіантів). Протягом
віків (шодо часу постання “Манаса” не існує
узгодженого погляду) цей епос був синтезом
кирг. культури. Містив у собі й жанр, включення:
прислів’я і приповідки, крилаті слова, пісні,
надто обрядово-весільні; визначається
багатющою образністю, різноманітною
стилістикою.
М. виступають на різних урочистостях,
виконують частини “Манаса” речитативом без муа
супроводу, вносячи у виконання елементи театр,
мист-ва (як казах, ж ірш і та акини). Існують місцеві
школи М. Краші М. тримали в пам’яті від 250000
до 500000 вірш, рядків. З М. новішого часу
найвідоміші Сагимбай Орзбаков, Саякбай
Каралаєв.
Див. Джірші, Жомончі.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.