Лексикон загального та порівняльного літературознавства

МЕТОНІМІЯ

МЕТОНІМІЯ  (грец. —
перейменування) — троп, індивідуалізоване
позначення цілого явиша його характерною
ознакою. Може розглядатися і як риторична
ф ігура. М. близька до п е р и ф р а з у , але на відміну
від нього зв’язок між “предметом” і “предикатом”
має не асоціативний, а логічний характер.
Метонімізація об’єкту є однією з властивостей
худож. мислення, особливо реалістичної орієнтації.
До окр. видів М. належать антономаксія. Інколи
видом М. називають також синекдоху.
Борне Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.