Лексикон загального та порівняльного літературознавства

НАЙМИТСЬКІ ПІСНІ

НАЙМИТСЬКІ  ПІСНІ — група пісень
станового циклу, шо є лір. сповіддю наймита.
Найпоширеніші теми цих пісень — бідування на
чужині, туга за родиною, нарікання на долю,
тривожні думи про родину, жаль за змарнованим
життям. Часто зустрічається звернення з докором
до матері, яка віддала дочку в найми межи чужі
люди: “Мати ж моя, мати мила, нащо ж ти мя
породила?” Укр., білор. та поль. Н.п. харак­
теризуються спільними мотивами, поет, структурою
та змістом. Напр., укр. пісня “Ой боже мій, боже з
високого неба”, де наймичка відрізає тоненьку
скибку хліба й, плачучи, з’їдає його нишком за
дверима, має свої білор. та поль. варіанти. Білор.
варіант:
Н е дай ж а м не, б о ж а , засл уж н его х л еба.
Б о хлеб той засл уж н і. єн вельмі натужны,
Поль, варіант:
О b o ż e , m у j h o ż e B o t e n c h le b s łu ż e b n y ,
Z n ie b a w y s o k ie g o K r w a w o w y m b io n y .
W s p o m o ż m n ie , b o ż e M a t o d z ie s ię ć r a z y
Z c h le b a s łu ż e b n e g o . C o d z ie ń w y m ie n io n y .
Багатьма мотивами H.а переплітаються із
сирітськими, бо саме сиротам найчастіше
доводилося йти в найми. Сирота порівнюється із
одинокою пір’їною, шо літає по світі, свою долю
наймит-сирота виражає плачем, який у піснях
супроводжується тужливим куванням зозулі.
Контрастно зіставляється життя багацького с ш і
наймита, вечеря хазяйська і наймитська:
Багацький a u t п о о б ід і й де д о к орч м и гоїти.
Бідний иаючнг u in під п ах у , ід е молотити.
Мотиви Н.п. часто відбиваються в укр. л-рі: у
поезії Т.Шевменка («Гірко-важко в світі жити*, «По
діброві вітер виє», «Породила мати сина», «Ой одна
я, одна», поема «Наймичка»), поеми І.Франка
(«Наймит», «В горю, гризоті і бідності»), повість
“Бурлачка” І.Нечуя-Левицького, оповідання Марка
Вовчка та ін. В укр. фольклорі важко відмежувати
Н.п від бурлацьких пісень
Наталя Лнжоиаікша

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.