Лексикон загального та порівняльного літературознавства

НАУКОВА ПОЕЗІЯ

НАУКОВА ПОЕЗІЯ – вид поет, мист-ва,
тематично пов’язаний з наукою. Термін Н.п. ввів
франи. теоретик Рене Г’іль (“Трактат про слово “,
1896). Заг. історія Н.п. розвивається в контексті
історії науки, і тому тематичні переваги і навіть жанр,
форми та стиль Н.п. не можуть не відбивати змін у
змісті та характері наук, світообразу.Перші зразки
Н.п. виникли в ті архаїчні часи, коли людська
свідомість була міфопоет. за характером і ше не
відбулося її розподібнення на власне наук, та худож.
способи мислення. Вони відтворювали космогонічні
уявлення людини про світ, його народження та
будову. До них належать написані гекзаметром
грец. поеми “Теогонія” Гесіода та “Про природу ’
Парменіда, яка присвячена переважно
онтологічним проблемам, поема рим. поета-
ф іл ософ а Лукреція “П ро природу речей’.
Відзначимо і “Хмари” грец. комедіографа
Арістофана. в яких пародіювалася мова суч.
авторові науки. Космогонічні теми розвивалися й у
л-рах ін. народів, напр., вірш, трактат азерб. поета
Шейка Махмуда Шабустарі (ХІІІ-ХІУст.) ‘Квітник
таємниць”, в якому викладалася в запитально-
відповідній формі суфійська теорія походження
Всесвіту. Зміст сер-віч. свідомості, зокрема, уява про
взаємоподібність світ, реалій і настанова на
символічне тлумачення природних явищ відбилися
у таких тв., як медична поема Одона Мьонгського
П ро дію трав “. “Книга про коштовні камені”
М арборда Рейнського, філос. поема “П ро
цілокупність світу ” Бернарда Сідьвестриса. У зв’язку
із поступовим усвідомленням наукою та мисг-вом
власних сфер компетенції, а отже й змісту та форм
відображення досвіду людського існування,
продуктивність Н.п. закономірно зменшується, хоча
зламні періоди розвитку наук, думки не могли не
вплинути на л-ру, зокрема, на відродження Н.п. Ло
таких періодів відноситься, насамперед. XVIII ст. з
його панраціоналізмом та культом математичних
та природничих дисциплін (наук.-описова поема
Ж.Деліля “Сади”. “Лист про корисність скла” М.
Ломоносова та ін ). Популярною Н.п. стає і на поч.
XX ст. (містерійна поема В.Хлєбнікова “Влам
Всесвіту”, поема А.Белого “Перше побачення”,
вірш В.Брюсова “Світ електрону” тощо).
Серед різноманітних зразків Н.п. особливу
групу становлять ті. то присвячені проблемам
філол науки. Це-написана у жанрі вірш, послання
“Поетика Горація. візант. вірш, підручники –
“Доктринал” Олександра Вілладейського (бл.
1199). в якому розглядалися питання з морфології,
синтаксису та стилістики. “Нова поетика
Гальфреда Вінсальвського (бл 1218-1213),
Лабіринт” Еберхарда Німецького (бл. 1250) та ін.,
а також “Поетичне мистецтво” теоретика франц.
класицизму Ніколя Буало та ін.
Борис Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.