Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ОНОМАСТИКА ЛІТЕРАТУРНА

ОНОМАСТИКА ЛІТЕРАТУРНА — наук
дисципліна, яка вивчає омастикон, тобто власні
назви, які вживаються в л-рі, їх структуру, ґенезу,
худож. функції. Основними розділами О.л. є
антропоніміка літературна та топонімія
літературна. За матеріалом та методами
дослідження О.л. належить до літ.-лінгв. дисциплін.
Людмила Волкова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.