Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПРИКАЗКА, ПРИПОВІДКА

ПРИКАЗКА, ПРИПОВІДКА — мал.
фольклор, жанр, споріднений з прислів’ям (разом
вони складають паремію). У деяких нац. (нім., англ.,
поль., чес., словаи.) фольклорист, традиціях не
розрізняють ці жанри. Подібні погляди й деяких
сх.-слов’ян, фольклористів (М.Кравцов). У клас,
фольклор, зб. подаються прислів’я та П. без
диференціації (напр., ‘Талииько-руські народні
приповідки”. Зібрав, упорядкував і пояснив д-р
Іван Франко, 1905-1910). З ін. боку, більшість сх.
слов’ян, дослідників уважають, що це два жанри.
Відмінність між ними обстоюють, зокрема, суч.
лінгвісти-фразеологи. Виходячи з синтаксичних
міркувань, вони зближують П. з фразеологізмами
та ідеомами. Справді, жанр.-етил, відмінності між
прислів’ям і П. існують. На відміну від прислів’я
П. не висловлює повне твердження й висновок з
нього, не дає узагальнення, а підкреслює
особливість конкретного предмету чи явища, дає
в дотепній образній формі спостереження над цим
явищем. З цього випливає те, що на противагу
синтаксичній двочленній завершеності прислів’я,
П. — одночленна з синтаксичного погляду. Вона
переважно є неповним реченням або частиною
речення. Це може бути компаративний зворот-,
ближча сорочка, як жупан, з’явився (звалився), як
сніг на голову або гуцульське ходить в школу, як
пес до церкви ; дієслівна форма з іменником:
прирівняв солов’я до зозулі; іменник з інфінітивом:
він умів голити без мила й бритви і т. д. Ін. річ, шо
часом П. є скороченим прислів’ям, певним натяком
на відоме реципієнтам прислів’я (напр., і комар
носа не підточить з прислів’я “Зробив так, що й
комар носа не підточить”, або на Юра, як рак
свисне з прислів’я Як рак на дуба вилізе, та й
свисне, тогди то ся стане. Через загальновідомість
П. воно може вживатися в л-рі як назва тв. Так,
М.Старицький переробив комедію “На
Кожум’яках” І.Нечуя-Левииького, назвавши свою
комедію П. “За двома зайцями”: скорочено з П.
женеться за двома зайцями від прислів’я За двома
зайцями поженешся — жодного не здоженеш.
[снують регіональні П. або варіанти заг, нар.
П., шо можуть бути незрозумілими за межами
регіону: напр., гуцульське “як з поду впав” (під­
горите).
Людмила Волкова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.