Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РЕМАРКА

РЕМАРКА (франц. remarque) — примітка
автора, шо деталізує або доповнює текст.
У драматургії Р. — пояснення стосовно
сценічного втілення п’єси, що містить вказівку
режисеру, актору шодо зовн. оформлення сцени,
часово-просторових змін, вбрання, жестів,
інтонацій, характерів та психол. стану дійових осіб,
їх поведінку, пересування по сцені і т.ін. Окрім P.,
шо стосуються суто сценічних змін технічного
характеру, існують й такі, шо вказують на автор,
оцінку того, шо відбувається, або біографічні P.,
які подають довідкову інформацію про вік, соц.
стан та життєвий набуток героїв п’єси.
Контекстуальне значення Р. централізується у
постструктуралістській критиці та постмо-
дерністській практиці як худож. засіб маргінального
характеру, що сприяє розкриттю прихованих форм
підсвідомого мислення автора, який, згідно законам
постмодерністського типу творчості, декларує свою
непричетність до тексту. На методиці інтерпретації
маргінальних проявів творчості, таких як Р.,
примітки на полях, різного роду автор, доповнень
до тексту, тобто філос. концептів, які демонструють
трансформацію твор. поглядів, базується
деконструктивістський аналіз Ж.Дерріда у працях
“Поштова картка”, “Шпори: стилі Ніцше” та ін.
Наталя /Іихоманова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.