Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТРАВЕСТУВАННЯ

ТРАВЕСТУВАННЯ — вид наслідування-
відш товхування. Т. — “переодягання”,
“перелицьовування” відомого клас. тв. У процесі
Т. тематичні та композиційні складники не зазнають
змін. Основним жанротвірним чинником є умисний
розрив між мов. формою та змістом. Умовою
повноцінного читацького сприйняття є добре,
грунтовне знання травестованого першотв. Т.
можливе в усіх літ. родах, але найвластивіше воно
відповідному жанру поеми, за яким і закріпився
термін травестія, а також для сучасного
літературного апокрифа.
Елементи Т. містять поема І.Богдановича
“Душенька” (1778) — перелицювання франи.
роману Ж. де Лафонтена “Любов Психеї та
Купідона” (1669) або вірш О.Пушкіна “И дале мы
пошли — и страх объял меня” (1832) в якому
травестовано картину пекла з “Божественної
комедії”.
Т. може існувати також як вияв внутр-літ.
наслідування-відштовхування. Так, у німеиькомов.
л-рах травестовувано балади й лір. поезії Ф.
Шіллера та Й.-В. Гьоте. Напр., гьотівська “Перша
пісня Міньони” (“Чи знаєш ти той край, де снять
сади”) травестована Е.Кестнером (Г.Й.Рефімом).
Прикладом Т. в драматургії є комедії австр.
драматурга Й.М.Нестроя (1801-62) — Т. міфол,-
іст. трагедій К.Ф.Геббеля (напр., “Юдит і
Олоферн”), романт. “великих опер” франц.
композитора Дж.Мейербера (1791-1864),
музичних драм Р.Вагнера (“Тангейзер”). Ін.
приклад — оперети франц. композитора Ж.
Оффенбаха (1819-80) “Орфей у пеклі”,
“Прекрасна Гелена”.
Див. Пародія, Травестія
Анатолій В ол к ов

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.