Лексикон загального та порівняльного літературознавства

УЯВНІ (ФАЛЬШИВІ) ДРУЗІ ПЕРЕКЛА­ДАЧА

УЯВНІ (ФАЛЬШИВІ) ДРУЗІ ПЕРЕКЛА­ДАЧА — специфічні труднощі, які постають у
процесі перекладання через міжмов. омонімію.
Вираз “уявні друзі перекладача” запроваджено в
перекладознавство М.Рильським. Найбільше
міжмов. омонімів в близькоспорілнених. зокрема
слов’ян., мовах. Подібність лексики наштовхує на
думку про уявну легкість перекладання з мови, якої
перекладач фактично не знає та ше й не піддає
свою працю самоконтролю, хоча б звіряючись зі
словниками. Напр., рос. баба в укр. мові відповідає
не баба, а молодиця. Поль, sklep — не місце
поховання, а крамниця, магазин; bajka — казка,
звідси bajarz казкар (але чес. bajka — байка).
Чес. basen — вірш, поема, basni/c — поет; zupach
— сморід, uoncti — пахнуги. uińauka — парфуми.
Болг. майка — мати, бука — дівчина, овчарка —
чабанка, дружина овчара (чабана). Спільне для
пд. слов’ян слово юнак значить герой, богатир,
юначен (прикметник) — героічний, богатирський.
Нехтування міжмовною омонімією призводить до
викривлення першотв. В.Левік перекладав рос.
мовою “Хаджі Димитра” Ботєва. не знаючи болг.
МОВИ:
Настане вечер — месяц изгрее,А ночью месяц его согреет. (?!)
збє-іди обсипят свопьт небесен; Нал ним зпезлами блеснут просторы,
гора jdUJyMH. вятър повее — і 1ро:<г’1сШОЙ ветер ночной овеет.
Балкан пее хаидушка песен! Гайлуикой песней утешат горы.
У поезії Ботава изгрее значить сходить. У
четвертому рядку вилучено топонім Балкан.
Замінивши його на гора, Левік вважав, шо ue слово
однозначне в болг. та східнослов. мовах (насправді
болг. гора відповідає ліс, а гора по-болг. танина).
Анекдотично звучить рядок з Сосюри “На розі
дзвенів трамвай” у рос. перекладі М.Светлова: ‘На
розах звенел трамвай”.
Міжмов. омонімія може виникати й незалежно
від ступеню спорідненості чи неспорідненості
мов унаслідок того, шо інтернаціоналізми
набувають різного семантичного наповнення.
Напр., англ. conductor не лише кондуктор, але й
провідник, керівник, диригент, навіть громовідвід.
П о л ь, dekada, не лише 10 днів, але й 10 років.
Dramaturg у чес. і нім. мовах — зав. літ. частиною
театру, радіо, телебачення, або літ. критик. Не
менші труднощі спричиняє те, коли слову однієї
мови відповідає в ін. мові низка слів вузького
значення. Укр. тиша по-нім. в різному контексті
має бути перекладено Harmonie, Stille,
Lauliaskeit, Ruhe\ Варіантом цієї ситуації є така,
коли слову мови першотв. відповідають у мові
перекладу два чи кілька слів вужчого значення. Так,
неможливо точно передати англ. мовою назву
драми Б.Брехта “Der gute Mensch vor Sezuan’’
(“Добра людина з Сичуані”), бо не існує слова,
шо відповідало би семантично й стилістично нім.
Mensch. Семантичний обсяг заповнюють mar,
(чоловік), woman (жінки), person — особа,
особистість належить до ін. етил. шару. Між тим
для драми Брехта, їло має узагальнено
інтелектуальний сенс, домінантною є широка
семантика слова Mensch.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.