Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ХРОНОГРАФ

ХРОНОГРАФ (греп. — часопис) — зведений
огляд всесвітньої історії на відміну від літописів
та хронік, об’єктом яких є історія конкретних
держав чи земель. (Разом з тим чимало літописів і
хронік розпочиналося саме короткими переказами
всесвітньої історії), Вперше X. з’являється у
Візантії, коли виникає потреба у витворенні історії
християнства як світ, релігії. Так. “Хронологічні
таблиці і скорочений виклад заг. історії еллінів та
варварів” єпископа Кесарії Євсевія Памфіла (Ш-
IV ст.) являють спробу звести історію різних народів
до спільного христ. знаменника. Найвідоміші X.
були перекладені сх. та пл. слов’янами. Найстарша
“Всесвітня хронографія “, написана автором з
Антіохії Іоанном Малалою (\ЛЛ/І1ст.). повністю не
збереглася: вона відома зі слов’ян, перекладу, що
був зроблений у Болгарії за царя Симеона (893-
927). У цей X. інкрустовані ін. тв.. напр., гісевдоіст.
Кн. Александра”. Друга пам’ятка — Коротка
історія Георгія Амартола (IX ст.) в рус. списку XIII
ст. має назву “/ТЬтовникъ скрашень оть различныхъ
Л’Ь т оп и с’Ь и ь же и пов*Ьдателій избран-Ь и
составленъ оть Георгія грішника инока “. Третій
— “Витяг з історії” Іоанна Зохарі (ХІ-Х1І ст )
розповідає про події від сотворіння світу до 1112
Четвертий X. Костянтина Манассії (XII ст.) охоплює
історію віл Адама до подій 842 візант історії.
Відомий і рим. X. 354 р.. в якому, зокрема,
міститься переказ нарису всесвітньої історії
Іпполіта, але назагал цей рукопис дуже
відрізняється від візант. X. На думку дослідників,
це був довідник для урядовців: він містив різнотипні
матеріали від хронологічних до астрологічних
таблиць.
У XV-XVШ ст. створюються компілятивні
слов ян. X. па візант. основі з доданням слов’ян,
(серб., болг, і рус.) іст. матеріалу, починаючи віл
Кирила і Мефодія. Вони належать до спільної для
всіх правосл. ст-слов ян. л-ри. X, були дуже
поширені Так. у Сербії відомі 17 X. Най­
визначнішою давн-рус. пам’яткою в цьому жанрі є
т.зв. Руський X., який був складений сербом
Пахомієм Логофетом і зберігся в бл. 500 пізніших
списках. Він містить виклад всесвітньої історії від
сотворіння світу до здобуття Візантії турками 1453
(переказ бібл. кн., іст. Сх., Греції. Риму. Візантії,
Болгарії, Сербії, Давн. Русі). Пізніші списки містять
також цінні відомості з історії України. Існувало й
кілька власне укр. X.. шо вони були складені в 2-й
пол. XVII ст. на Волині.
ОлександрБойчеико

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.