Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЧЕТЬЇ МІНЕЇ

ЧЕТЬЇ МІНЕЇ (від грец. тіпаіов — місячний
давн-рус. четьї — читання) — зб., шо були кодексом
щоденних церк. читань (житія, легенди,
повчання, “слова”). Перш виникли служебні Мінеї
для свят та повсякденності; в ІХ-Х ст. у Візантії
створюється тип Ч.м. — енциклопедичної зб. церк.
л-ри (напр., Симеона Логофета, X ст.). В XI ст.
Ч.м. з’являються в Україні-Русі, але згодом
зацікавлення цим типом зб. загострюється в
Московії на тлі процесу канонізації місцевих святих
та боротьби з єресями. У 2-й пол. XVI ст., після
завершення боротьби проти єретиків та посилення
при Івані Г розному охоронницьких настроїв, під
проводом митрополита Макарія створюються
Великі Ч.м. — енциклопедична за змістом зб. церк,-
рел. тв., котра складалася протягом чверті ст.
колективом письменників, зокрема агіографів,
ісправшиків та переписчиків (С.Чорний, Єрмолай-
Єразм, В.Тучков. Д.Герасімов, З.Отенський та ін.).
Кодекс складався в руслі завдання митрополита
Макарія: об’єднати “все святыя кн. собраны и
написаны, которые в русской земле обретаются”.
Тут поруч з агіографією були й кн. Св. Письма, й
тв. Отців Церкви, й полеміка епохи боротьби з
єресями й тв. авторів ант., візант. та київ, доби
(“Історія Юдейської війни” Иосифа Флавія,
”Космографія” Косми Індікоплова, “Ходіння ігумена
Даниїла”, “Варлаам та Йоасаф”, зб. ‘”Ізмарагд”,
“Золотий ланцюг” та ін.) Не менш, цікаво, шо сюди
не ввійшли трад. вже для рос. словесності “Сказання
про Інд. Царство “, “Стефаніт та Інхілат”, “Повість
про Акіра Премудрого”, “Александрія”, сюжет про
Соломона та Кітовраса. любовні сцени з “Троянської
історії” — внаслідок нишення усякого “соблазну”,
всього, шо натякало на свободу думки й літ. фантазію.
Але й так цей величезний за об’ємом кодекс,
розрахований на річний цикл, умістив більш як дві
тисячі стислих та вел. за обсягом текстів. Ч.м. Макарія
були доповнені в XVII ст. “Мінеями” І.Мілютіна,
Г.Тулупова й, нарешті, творіннями Дмитра Туптала
(св. Димітрія Ростовського), під пером якого все це
перетворилося на монументальне 12-томове зібрання
“Житій святих”, на якому базується донині сх-слов’ян.
православ’я.
Семен Абрамович

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.