БІЛА Анна. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки. Монографія.

Анна Біла

Анна Біла — поет, критик, літературо­знавець, доцент Донецького національ­
ного університету.
Авторка праць з історії та теорії літератури, монографії «Образ автора в ліриці Івана Франка» (200’2), поетичних збірок «Відбиток» (2000), «Pas de chatte» (2001), «Субмарина для Марінетті» (2002).
Учасниця літературного угруповання
«OST» та Асоціації українських письмен­ників.
Книгу А. Білої я читав із задоволенням і зацікавленням. Від початку до кінця —
це зразок ясного і софістикованого мислкення. Це подих свіжого повітря в
українському літературознавстві, остаточне стертя тих радянських упереджень і
стереотипів, які несправедливо трактували український авангард як щось
антинародне і антикультурне. Інтелігентно написана, без зайвого надуманого
жаргону, але з сучасним підходом і термінологією, ця книга являє собою
справжній вклад у науку про український авангард.
Олег Ільницькии,
Альбертський університет
(Канада)
В українському гературознавстві такої повної й науково опрацьованої
монографії на цю винятково цікаву, всеохоплюючу й донедавна ще табу-тему не
було. А. Біла у своїй праці охопила все найважливіше, що стосується
українського літературного авангарду, його напрями (футуризм, конструктивізм,
експресіонізм, сюрреалізм), їх реалізацію, інтенсивність, рецепцію та ін. Саме
цей комплексний і в значній мірі критичний підхід в опрацюванні цієї цікавої й
дотепер ще мало вивченої проблематики, і становить справді наукову вартість її
дослідження.
Микола Неврлий
(Словаччина)
Праця А. Білої — унікальне, єдине у свогму роді і вельми перспективне
дослідження, яке може стати надійним фундаментові для подальших розвідок у
цьому напрямі. Низка положень роботи змушує по-новому побачити ситуацію
українського мистецтва першої половини XX століття і викликає масу асоціацій
у зв’язку з аналогічними явищами у східноєвропейському мистецтві цього часу.
Надзвичайно важить те що А. Біла розглядає літературні факти у безпосеред­
ньому зв’язку із синхронними процесами в інших мистецтвах — в образотвор­
чому. театральному. Лише так і може бути осмислений комплекс ідей авангарду.
Григорій Коваленко,
Державний інстнтут мистецтвознавства
(Росія)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.