С. Мечник - Від опричнини до КҐБ. Духовність московського імперіялізму

ВІД АВТОРА

Українське Видавництво в Мюнхені 1980 р. ви­
дало мою працю «У БОРОТЬБІ ПРОТИ МОСКОВ­
СЬКОЇ АҐЕНТУРИ». Ця праця в ряд читачів ви­
кликала зацікавлення і побажання на порушену
тему написати більше.
На цій підставі я вирішив зробити обширнішу
працю, щоб вказати, що терористичний апарат ЧК-
КҐБ є продовженням царської оприччини-охранки,
лише сьогодні застосовуються більш витончені і ра-
фінованіші методи.
КҐБ, як оприччина чи охранка, виконує дору­
чення московської імперської влади. Раніше були
білі царі, сьогодні червоні вожді але дух велико-
державности з агресивними цілями не змінився.
В перших розділах цієї праці я старався пред­
ставити білих і червоних імперіялістів та вказати
на тотожність їхніх методів. Я не зупинявся до­
кладніше над схематичною побудовою апарату
КҐБ, лише показав у загальному його історію. Наз­
ви і схеми цього апарату часто мінялися, але ціль
була і залишилася незмінною. Подані історичні да­
ні з діяльности ворожого поліційно-терористичного
апарату в боротьбі з українським національно-дер­
жавницьким рухом нам показують духове обличчя
о ворога і його методи. Подаю також діяльність чер­
воних проти своїх білих конкурентів.
У цій праці читачеві представляю факти вели­
чезної і жорстокої боротьби, яка ведеться увесь
час з прихованим і підступним ворогом. КҐБ нама­
гається нас поділити, розсварити та розложити наш
організований і творчий організм, щоб ми були не­
здібними до праці за наше Визволення.
Видання цієї праці появляється завдяки фінан­
сової пожертви українських патріотів: Марії Ко-
валевської, Олекси Савків замешканих у Ф. Р. Ні­
меччини і Володимира Ваврикович з міста Каль-
ґари, Канада.
Жертводавцям складаю щиру подяку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.