С. Мечник - Від опричнини до КҐБ. Духовність московського імперіялізму

Гліб Лазаревський

У 1924 р. з СССР до Польщі прибула якась на­
укова делегація, у складі якої був також —- Гліб
Лазаревський. Він походив з відомої українсь­
кої родини. Лазаревський Гліб покинув делега­
цію і залишився у Польщі на правах емігранта.
Він дуже активізувався в організованому житті
наддніпрянської еміграції, яка була в Польщі.
Лазаревський виголошував доповіді, читав ре­
ферати, увійшов у довір’я впливових діячів емі­
грації.
По окупації Польщі 1939 р. Гліб Лазаревсь­
кий виїхав до СССР. Полк. М. Чеботарів мав до­
кази, що Г. Лазаревський виконував агентурну
працю серед УНРівської еміграції за завдання­
ми НКВД.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.