С. Мечник - Від опричнини до КҐБ. Духовність московського імперіялізму

«Бочка — катушка»

Чекісти стосують підступні методи вкажемо
на один з методів чекістів, який вони застосову­
вали в боротьбі з ОУН і УПА. Чекісти заарешто­
вують чоловіка, якого підозрівають у співпраці
з ОУН. Доказів на його співпрацю чекісти не
мають. Заарештований ані до чого не признаєть­
ся. Заарештованого беруть в авто і везуть до мі­
ста. Недалеко від лісу раптом авто почало «ко­
верзувати». Чекісти кажуть, щоб шофер ремон­
тував авто, а вони з арештованим ідуть до ближ­
263 чої хати. Заходять в хату, арештованого поста­
вили в кут, а самі за столом почали випивати.
Несподівано біля хати починається стрілянина і
в хату вбігають повстанці. Чекісти стрибають че-
ген. П еребийніс-Грицай
рез вікно, але арештований бачить, як вони па­
дають нежевими.
Заарештованого забирають зі собою повстан­
ці і вважають його за таємного співробітника че­
264 кістів. Швидко всі тікають в ліс і там арештова­
ному починають допит, обвинувачуючи його в
співпраці з КҐБ. Арештований виправдовуєть-
Дмитро М аївський
ся. Але коли бачить, що не має виходу, подає
про свій зв’язок з ОУН. Все це нотують прото-
колярно й наказують арештованому підписати
протокол. Потім його з одним із повстанців по-
265 Василь Сидор-Шелест, полков­
ник, командир УПА-Захід —
загинув в бою з військами МҐБ силають далі до криївки, в якій ніби має бути
хтось із провідних членів ОУН і мав би ствер­
дити правильність поданого арештованим.
Арештованого супроводить «повстанець».
Раптом потрапляють на засідку чекістів. «Пов­
станець» вбитий. Арештований знову потрапляє
в руки чекістів. У вбитого «повстанця» чекісти
знаходять написаний і підписаний протокол зі
знаннями арештованого. Далі вдавати з себе не­
винного арештованому неможливо.
Такий метод здобування зізнання арештова­
ного чекісти називають по-російському «катуш-
ка», а по-українському — «бочка». Цей метод
чекісти застосовували в різних варіянтах. Спе-
ціялісти чекісти вигадували різні способи і про­
вокації в боротьбі з українським підпіллям.
Бували випадки, що ніби чекістський відділ
загубив скриньку з гранатами. Гранати були так
пристосовані, що при малій необережності від­
кривання скриньки вони вибухали. Через сек-
сотів чекісти намагалися затруїти харчі, воду.
Перебиралися чекісти за повстанців і в селі ни­
щили найповажніших та всіма шанованих лю­
дей. Розрахунок у чекістів був простий: підор-
вати довір’я до підпілля і таким чином населен­
ня припинить підтримувати підпільників. Над
вбитими підпільниками знущалися.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.