С. Мечник - Від опричнини до КҐБ. Духовність московського імперіялізму

ПІСЛЯСЛОВО

Московська імперія в останніх роках розбуду­
вала свою мілітарну силу та постійно збагачує своє
озброєння різними родами зброї. В ряд галузях
Москва перевищує Америку. ЦК КПСС на підставі
своїх шпигунських даних знає докладно, що на За­
ході ніхто не хоче війни і немає імперіялістичних
плянів.
Рівночасно ЦК КПСС у своїх партійних школах
вишколює спеціялістів для кожної країни світу.
Там вивчають мови всіх країн, звичаї, культуру,
економіку й політичне положення. Там підготов­
ляється окупаційний апарат.
Москва в кожній країні утримує і постійно роз­
будовує шпигунську і терористично-диверсійну ме­
режу, намагається інфільтрувати ліві середовища
через ідеологічну спорідненість. Москва фінансує
комуністичні партії і робить всі зусилля, щоб пос­
лаблювати кожну країну з середини. Вона своїх
плянів не скривае, але цього не хочуть бачити й ро­
зуміти політичні діячі в світі. Для прикладу:
1) «Правда» з 18 березня 1971 р. писала:
«Ленін родився в Росії, російську рево­
люцію він ніколи інакше не представляв
як частину світової революції».
2) В матеріялах XXIV з’їзду КПСС на стор.
22, рік 1971, читаємо: «Сьогодні ми хо­
327 чемо ще раз запевнити наших однодум-
ців-комуністів в світі, що наша партія
завжди буде йти в одному тісному бойо­
вому ряді з Вами. Повна перемога соціа­
лізму в світі напевно буде, а ми будемо
боротися і не жаліти сил».
Коли московська пропаганда говорить про пере­
могу соціялізму, то вона має на увазі перемогу
Москви.
3) Орган ЦК КПСС «Правда» за 25 лютого
1976 писала: «Розрядка» витворює спри­
ятливі можливості широко поширювати
ідеї соцілізму. Буржуазні діячі підно­
сять шум, що совєтські комуністи солі­
дарні з боротьбою інших народів.. .
Розрядка в ніякій мірі не замінює зако­
нів клясової боротьби. Ніхто не може
числити на те, що в умовах розрядки
комуністи примиряться з капіталістич­
ною експлуатацією».
Сказано ясно. І тому всі надії на підписаний
1 серпня 1975 р. акт в Гельсінках є наївністю.
В цьому пляні, що його уложила Москва на опа­
нування світу є також плян знищення української
еміграції.
Знати пляни ворога — ще замало, треба діяти
проти них. Це наш всіх обов’язок.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.