С. Мечник - Від опричнини до КҐБ. Духовність московського імперіялізму

СКОРОЧЕНІ НАЗВИ

ВЧК — Всесоюзна Чрезвичайная Комісія
ОҐПУ — Общесоюзное Государственное Політіче-
скоє Управлєніс (Державне Політичниє Управ­
ління — ДПУ)
Чекіст — від назви ЧеК а
ТОС — Таємно оперативний совет
НКВД — Народній Комісаріят Внугренніх Дел
Н К ҐБ — Народній Комісаріят Государственной
Безопасності
МВД — Міністерство Внутренних Дел
М ҐБ — Міністерство Государственной Безопасности
К ҐБ — Міністерство Государственной Безопасності
(Комітет Державної Безпеки)
ОО — Особой Отдел
ЦК ВКПб — Центральний Комітет Всесоюзної Ко­
муністичної Партії большевиків, тепер — Ко­
муністична Партія Совєтського Союзу — КІІСС
ҐРУ — Главное Развєдувательноє Управлєніс
(військова розвідка)
ЗУ З — Західньо-Українські Землі
СУЗ — Східньо-Українські Землі
СБ — Служба Безпеки Ораганізації Українських
Націоналістів революціонерів
329 СО — Секретний Отдел
СЕКСОТ — Секретний сотрутнік (донощик, конфі­
дент)
ОВИР — Отдел Віз Іностранной Реґістрацій
(ОВІР — відділ віз чужоземної реєстрації)
КУ РКУЛЬ — большевицька влада ділить селян на
групи: бідняки, середняки, куркулі і поміщики.
К уркуль багатший селянин, поміщик, великий
землевласник. К уркулі і поміщики як клянові
вороги підлягали знищенню. Середняки уваж а-
лися ненадійним елементом
ТРОЙКА — Особое Совещаніє, трьох комуністів
партійного комітету, виконавчого комітету і
КНВД втрійку ріш али долю ув’язненого.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.