Довідник здобувача наукового ступеня

ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

Минуло понад три роки з часу виходу в світ другого видання
«Довідника здобувана наукового ступеня». Відтоді нормативно-иравова база
з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів зазнала певних
змін.
Зокрема внесено зміни до переліків документів, що подають до
спеціалізованої вченої ради та до ВАК України здобувачі, які отримали
повну вищу освіту за межами України.
Скасовано вимоги щодо необхідності подавати до ВАК здобувачам
із країн СНД згоди державного атестаційного органу на захист дисертації в
Україні та вимогу щодо необхідності подання до ВАК України нашим
громадянам заяви про надання дозволу на захист дисертації в будь-якій із
країн СНД.
Уточнено вимоги до висновків про дисертаційні роботи тих установ,
в яких виконувалися дослідження і до яких було прикріплено здобувачів.
Подано перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені
наукові ступені в галузі медичних наук і в галузі ветеринарних наук
здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту.
Оприлюднено затверджений у 2002 році президією ВАК порядок
розгляду на засіданнях експертних рад ВАК України атестаційних справ
здобувачів наукових ступенів, які за основним місцем роботи та відповідно
до трудового договору (контракту) не є науковцями або науково-
педагогічними працівниками.
Наведено додаткові вимоги до фахових видань, внесених до переліків
ВАК України.
Перший заступник
голови ВАК України
Р.В. Бойко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.