Журавльов Д. В. Визначні битви та полководці української історії

Вступ

«Великі речі, дві, мов одна: перша — любов, а друга — війна» —
так лаконічно охарактеризував Редьярд Кіплінг ніби неширо­
ке, але насправді невичерпне коло тем, які завжди пробуджу­
ють величезний інтерес читачів незалежно від віку, статі та
професії. На щастя (чи на жаль) для шановних читачів та чи­
тачок цієї книжки, автор пропонує зануритися в перипетії знач­
но менш складної тематики — другої. Мова піде про битви
і людей, які в них здобували перемоги, славу, загибель чи гань­
бу протягом тривалої та напрочуд кривавої української історії.
Звісно, автор свідомий того, скільки наукових і популярних
книжок написано про ті масові кровопускання. І звісно ж, він
аж ніяк не зацікавлений у прославлянні ідеї війни як такої, чи
навіть у створенні чергового хіт-параду на кшталт «Ста вели­
ких битв» чи «П’ятдесяти найгеніальніших полководців», бо
надто хиткими й сумнівними були і є ті критерії величі й гені­
альності. Але, вже не перший рік працюючи з допитливою мо­
лоддю шкільного і студентського віку, автор бачив невгамовний
інтерес молодих українців саме до тем героїчних і трагічних
смертовбивств і самопожертв, якими сповнені українські (і, ска­
зати правду, не лише українські) підручники з історії. І треба ж
було такому статися, що цей інтерес збігся-таки з одним із йо­
го, автора, давніх захоплень — воєнною історією. Так виникла
ідея книжки, де в стислій формі було б подано цікавий ф ак­
таж і свіжі оцінки не лише найважливіших, у чомусь справді
вирішальних для подальшого ходу історії України баталій, але
й тих битв, котрим просто пощастило з увагою нащадків, і то­
му вони стали символами якихось важливих речей для нас, сьо­
годнішніх (тому прохання не дивуватися тому, що на сторін­
ках книжки близькими сусідами є, наприклад, грандіозний
Брусилівський прорив і невеликі бої на горі Маківка чи під Мо-
говилівкою). Водночас автор не робив акценту на більш відо­
мих читачеві й хронологічно ближчих подіях XX ст„ а натомість
присвятив більше уваги середньовічній і ранньомодерній во­
єнній історії.
Попри дещо іронічний початок вступної статті, автор хотів
би зауважити — до тих речей, про які писав Залізний Редьярд,
не варто ставитися легковажно. Адже дослідження того, як і чо­
му забирали чужі й віддавали свої життя мільйони людей на цій
рясно политій кров’ю, прекрасній і грішній землі, неможливе без
поваги й спроби глибшого розуміння, усвідомлення мотивів і на­
слідків їхніх вчинків. Допомогти в цьому можуть історичні дже­
рела (згадки про ключові джерела обов’язково присутні в під­
розділах, присвячених окремим подіям) і література, зокрема
найновіша, список якої пропонується у кінці книги. Менш за все
авторові хотілося б іти проторенним шляхом більшості на­
уково-популярних видань подібного типу, компілюючи урив­
ки сучасних досліджень, джерел і застарілих праць в одне нечи­
табельне ціле, тому він віддавав перевагу сучасним науковим
трактуванням подій, а подекуди був змушений вдаватися і до
власних спроб реконструкцій ходу подій на основі джерел.
Звісно, не обійдено увагою і долі воєначальників і дійових
осіб тих буремних подій (форма написання імен та прізвищ —
якнайближче до звучання в оригіналі). Книга містить короткі
біографічні дані про кількасот відомих і напівзабутих давньо­
руських, візантійських, українських, російських, половецьких,
литовських, польських, турецьких, татарських, шведських, ні­
мецьких, австро-угорських воєначальників і командирів різних
рівнів, адже саме люди, а не абстрактні прямокутники чи стрі­
лочки на схемах (без котрих, звісно, теж не обійтися), нерідко
творили вітчизняну історію, зокрема й протягом IX—XX ст.,
тобто з часів Київської Русі і аж до Другої світової, коли поки
що востаннє шпорив по українській землі свого червонястого
коня другий вершник Апокаліпсису, ім’я котрому — Війна…
Отже, по конях!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.