Чак Є. Д. Мандрівка в Країну слова

ТЕРМІН, ВЛАСНА НАЗВА І ГРАМАТИКА

Найчастіше в основі спеціальних термінів лежить
латинське, грецьке або властиве якійсь із живих
європейських мов слово, що виникло на грунті античних мов.
Своєрідно складається правописна доля термінів —
слів іншомовного походження, зобов’язаних своєю
появою власній назві. Частина з них від власної назви
відрізняється тільки тим, що пишеться з малої літери. Це,
наприклад, револьвер кольт, назва якого збігається
з прізвищем його винахідника — американського
зброяра XIX століття Семюела Кольта; апарат для
просвічування і фотографування рентген — від прізвища
німецького фізика Вільгельма-Конрада Рентгена; одиниця
роботи електричного струму або енергії джоуль^ назва якої
утворена від прізвища англійця Джеймса-Прескотта
Джоуля.
Отже, терміни, названі за прізвищем людини, пишу- ться з малої літери. Але коли одиниці виміру подані
скорочено, вони пишуться з великої літери: ампер
позначається великою літерою Ау ньютон — Я, назва паскаль
передається за допомогою двох літер, з яких перша —
велика: Па.
Є терміни, в яких, на відміну від власної назви, що
в певній позиції має і, пишеться и. Прізвище німецького
винахідника кінця XIX — початку XX століття Рудольфа
Дізеля має в своєму складі і, а назва сконструйованого
ним двигуна внутрішнього згоряння, що працює на
рідкому паливі, пишеться з и — дизель, дизель-мотор.
Силует — площинне однотонне зображення людини або
предмета, подібне до їхньої тіні. А пов’язане з цим
словом власне ім’я — прізвище французького міністра
фінансів при Людовіку XV — Сілует. На нього було
зроблено карикатуру у вигляді тіньового профілю, і від цього
пішла назва.
Те саме можна сказати про загальні назви, утворені
від власних географічних. Графство в Англії зветься
Йоркшір, а порода свиней — йоркшир. Жителька
Тіролю — тіролька, а сорт яблук та капелюх певної форми
мають назву тиролька.
Чому ж так виходить? Відомо, що «правило дев’ятки»,
яке полягає в тому, що після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш та р перед
приголосним пишеться и, а не /, поширюється не на всі
іншомовні слова, а тільки на загальні назви. Тому у
власних назвах — географічних, прізвищах пишеться і, а в
утворених від них термінах — и.
Ще одна особливість термінів, утворених від власних
назв — прізвищ або географічних найменувань, полягає
в тому, що подвоєння приголосних у них не зберігається
зовсім або зберігається частково. Одиниця електричної
потужності — ват — походить від прізвища англійця
Джеймса Уатта. Торрічеллі — прізвище італійського
фізика — пишеться з двома р і двома л, а термін торічел-
лієва пустота узвичаєно писати тільки з одним
подвоєнням.
Голландка — жителька Голландії. В обох цих словах
л подвоюється, а в загальних назвах, утворених від
слова Голландія, не тільки немає подвоєння приголосного,
а й сталося фонетичне спрощення: і у вимові, і на письмі
зникли звук і літера д у слові голанка, яке означає
породу курей і грубку.
77
Такі складні взаємини між власною назвою,
пов’язаним з нею терміном і граматикою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.