Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Автобіографія

Автобіографія (грецьке аиіюв 1 — сам, Ьіоз — життя;
дгарЬо — пишу) — життєпис якої-небудь особи, складений
нею самою. Наприклад: «Коли Ярославу після обрання
його довелося складати для райкому автобіографію, вона
Заслалася на половині аркушика а учнівського зошита»
(І, Волошин).
Слово автобіографія інколи неправильно вживають
у сполученні з присвійним займенником свій. Виникав
тавтологічне повторення (своя автобіографія), бо перша
частина слова автобіографія (авто-) якра* і означав «свій»,
«власний». Отже, з погляду літературної норми слід
сказати: «Подав автобіографію» або «Подав свою біографію»,
випустивши компонент авто- і вживши присвійний
займенник свій. Порівн. у Коцюбинського: «Дуже мені не
легко вчинити Вашу волю — скласти свою біографію»; «Отець
Левко розказав свою біографію».
Поширене також уживання слова автобіографія в
сполученні з дієсловом написати; внаслідок цього виникав ще
одна тавтологія (яку, правда, в сучасній мові ми вже не
сприймаємо).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.